Chemie

 

Tandemová výuka v chemii

Mgr. Jana Fucimanova + Mgr. Lenka Horutova – seminář 3. ročník

Tento tandem je zaměřen na talentované žáky, kteří navštěvují seminář z chemie. Prohlubuje a rozšiřuje nabyté poznatky při řešení složitějších příkladů z chemické olympiády a dalších chemických soutěží. Žáci si rozšíří a prohloubí kromě jiného znalosti z analytické chemie a tím se připraví na přijímací zkoušky a ke studiu na vysoké škole přírodovědného a technického zaměření.

Tandemová výuka proběhla ve dnech: 21. 9., 12. 10., 19. 10., 16. 11., 30. 11., 6. 12., 14. 12,   3. 1., 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 10. 5.

Mgr. Lenka Horutova + Mgr. Jana Fucimanova – laboratorní práce – 2. B

Tento tandem je zaměřen na prohloubení učiva  probíraného v teoretických hodinách, na přípravu na chemické soutěže a také na rozvoj praktických dovedností žáků.

DSC08406  DSC08412

Tandemová výuka proběhla ve dnech: 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 7. 2., 14. 3.,      25. 4., 9.5.