Doučování žáků

 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí
jazyk.

Při identifikaci žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující
oblasti:
1) nízká motivace ke vzdělávání;
2) dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
3) nedůslednost ve školní přípravě;
4) kázeňské přestupky;
5) nedůsledné rodičovské vedení;
6) sociokulturně znevýhodněné prostředí.