ICT technik

loga eu,msmt

Cílem této aktivity je umožnit  působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.
Zapojení ICT technika do výuky je možné pouze v případě, kdy pedagog vyučuje v rámci předmětu způsobem 1:1, tzn. při využití ICT mobilního zařízení (notebook, tablet, smartphone, atd.) v poměru jeden žák – jedno ICT mobilní zařízení.

ICT RJ