Inkluze

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.
Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu ve
škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a
vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory).

V rámci této aktivity bylo vybráno školení „Práce se třídou od A do Z“ – rozsah 8 h pro všechny pedagogické pracovníky. Toto školení je naplánováno na den 30. 8. 2018.

Anotace: Jenom tam, kde se cítíme bezpečně, jsme schopni se vzdělávat. Práce se třídou je vědomé vytváření podmínek pro pocit pohody a bezpečí, ve které se žáci mohou vzdělávat. Opomíjíme-li tuto stránku vzdělávacího procesu, je námaha učitele několikanásobná. Seminář je zaměřen na podporu práce učitele, zejména třídního, a na jeho snahu porozumět práci s žáky i s celou třídou. Obsahuje také praktické ukázky programu práce s třídou (techniky, adaptační programy, třídnické hodiny)