Matematika

 

Tandemová výuka v matematice

Mgr. Tomáš Horut + Mgr. Lenka Horutová – 2. C, 1. B

Tyto tandemy jsou zaměřené na podporu slabších žáků. Učitelé se budou moci těmto žákům při tandemové výuce věnovat individuálně. Tento přístup umožní slabším žákům lépe pochopit probírané učivo a upevnit si základní matematické algoritmy.

Tandemová výuka proběhla ve dnech: 19. 9., 24. 10., 31. 10., 15. 11., 12. 12., 9. 1., 20. 2.,   27. 3., 3. 4., 24. 4., 16. 5.,

Mgr. Lenka Horutová + Mgr. Tomáš Horut – seminář z matematiky pro 4. ročník

Tento tandem je zaměřen na talentované žáky. Prohlubuje a rozšiřuje nabyté poznatky při řešení složitějších příkladů z matematické olympiády a dalších matematických soutěží. Žáci si rozšíří a prohloubí znalosti z matematiky a tím se připraví na přijímací zkoušky a ke studiu na vysoké škole technického zaměření.

Tandemová výuka proběhla ve dnech: 22.9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11., 8. 12.,    12. 1., 9. 2.,9. 3., 6. 4., 20. 4.

Mgr. Tomáš Horut + Mgr. Jana Fucimanová – 4. S – matematika

Tandem v matematice je zaměřen na podporu výuky matematiky žáků 4. ročníku oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA, kteří uvažují o absolvování společné části maturitní zkoušky z matematiky.
Bude zaměřen na prohlubování a upevňování základů středoškolského učiva matematiky.
Činnost učitelů bude spočívat především v individuální práci se žáky.

Tandemová výuka proběhla ve dnech: 27. 9., 11. 10., 18. 10., 8. 211., 15. 11., 6. 12., 10. 1., 7. 2., 14. 3., 18. 4., 25. 4.,

Mgr. Tomáš Horut + Mgr. Lenka Horutova  – 2. A – matematika

Tandem je zaměřený na přípravu žáků na matematickou olympiádu

Tandemová výuka proběhla ve dnech: 20. 9., 27. 9., 18. 10., 15. 11., 22. 11., 13. 12., 24. 1.,    7. 2., 28. 3., 25. 4., 15. 5., 17. 5.,