Spolupráce pedagogů – Ict a fyzika

 

Mgr. Tomáš Horut, Mgr. Hana Hůlová, Mgr. Pavel Král

Tato aktivita je zaměřena na spolupráci učitelů fyziky a informatiky a propojení mezioborových vazeb. V rámci spolupráce fyziky a informatiky budou žáci zpracovávat laboratorní práce v elektronických dokumentech. Hlavní důraz bude kladen na tvorbu excelovských tabulek, které žáci navrhnou tak, aby naměřené hodnot z laboratorních prací vyjádřili pomocí vzorců, vypočetli součty, aritmetické hodnoty, odchylky měření a relativní odchylky měření. Žáci provedou měření ve cvičení z fyziky a zpracovávat je budou v hodinách informatiky.

Porada spolupracujících učitelů:

minitym

Hospitace spolupracujících učitelů:

17. 10, 1. B – Fyzika – vyučující Mgr. H. Hůlová, hospitující Mgr. T. Horut

hospitace TOM hospitaci Tom2

19. 10, 2. A – Fyzika – vyučující Mgr. T. Horut , hospitující Mgr. H. Hůlová

2.A hospitace 2.A hospitace2