Tandemová výuka

 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Tato aktivita bude probíhat v hodinách fyziky, chemie, matematiky, dějepise, francouzského a anglického jazyka.

fyzika

chemie

matematika

anglický jazyk

dějepis